Siirry sisältöön

EPV Aluevarannot Oy, Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevien turvetuotantoalueiden päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen

Kuulutus


Asia:


Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.


Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö:


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on vireillä EPV Aluevarannot Oy –
Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevien turvetuotantoalueiden päästö- ja
vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen.


Kuulutuksen julkaisupäivä: 11.5.2023


Päätöksen tiedoksisaantipäivä:


Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.5.2023


Nähtävilläpito:


Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 11.5.2023 –
17.6.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.
fi/Kuulutukset sekä Alajärven, Ilmajoen, Kauhavan, Kurikan, Laihian,
Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien/kuntien verkkosivuilla.


Muutoksenhaku:


Päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.lansi@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika
päättyy 17.6.2023.


Lisätietoja:
Erikoistutkija
Anssi Teppo
+358 295 027 948
anssi.teppo@ely-keskus.fi