Siirry sisältöön

Eolus Pörtom Vind Oy:n 110 kV voimajohtohanke Ormmoss-Kärppiö

EOLUS PÖRTOM VIND OY:N 110 KV VOIMAJOHTOHANKE ORMMOSS – KÄRPPIÖ: TUTKIMUSTEN ALOITTAMINEN


Maanmittauslaitos on 30. kesäkuuta 2022 päätöksellään MML 8963/03 04/2022 myöntänyt Eolus Pörtom Vind Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen luvan suorittaa voimajohtohankkeen edellyttämiä maastotutkimuksia Närpiön ja Kurikan kaupunkien sekä Teuvan kunnan alueilla.


Uudella voimajohdolla Pirttikylään suunniteltu uusi tuulipuisto liitetään valtakunnalliseen
sähköverkkoon. Voimajohto rakennetaan tuulipuistossa sijaitsevan uuden sähköaseman ja Fingrid Oyj:n Teuvassa sijaitsevan Kärppiön sähköaseman välille.


Ilmoitamme aloittavamme kesän 2022 aikana maastotutkimukset, joiden tarkoituksena on selvittää suunnitellun johtoreitin maastoa ja maaperää. Tutkimukset jatkuvat todennäköisesti vielä vuoden 2023 aikana. Tutkittavan johtoreitin pituus on noin 23 km. Suunniteltu reittilinja kulkee Fingridin Kristinestad – Tuovila välillä kulkevien 400 kV ja 110 kV voimajohtojen rinnalla niiden itäpuolella välillä Pirttikylä – Kärppiö.


Tutkimusten perusteella voimajohtolinjalle määritellään tarkka sijainti. Ennen maastotöidenaloittamista informoimme vielä erikseen kirjeitse niitä maanomistajia, joiden kiinteistöille tutkimukset sijoittuvat ja joiden osoitteet löytyvät Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedoista. Aloitamme heti maastotutkimusten päätyttyä neuvottelut maanomistajien kanssa kaikista hankkeeseen liittyvistä asioista.


Christian Augustsson
Eolus Pörtom Vind Oy
Lisätiedot: puh. +46 (0) 70-28 26 866, christian.augustsson@eolusvind.com