Siirry sisältöön

Enheten för avbytarservice i Södra Österbotten inleder sin verksamhet 1.1.2022

 Enheten för avbytarservice i Södra Österbotten inleder sin verksamhet 1.1.2022. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA beslutade i slutet av förra året att Kurikka stad har de bästa förutsättningarna att fungera som verkställare av avbytartjänster inom Södra Österbotten i framtiden. Till enheten för avbytarservice i Södra Österbotten slås samman de lokala enheterna för avbytarservice i Alajärvi, Alavo, Kauhajoki, Kauhava och Kurikka.

Den sammanslagna enheten har hand om avbytarservicen inom området av 20 kommuner eller städer. Avbytarservicen omfattar Alajärvi, Alavo, Kristinestad, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Lappo, Seinäjoki och Etseri städer samt Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Storkyro, Bötom, Kuortane, Laihela, Lappajärvi, Soini, Östermark och Vindala kommuner. Dessutom har enheten hand om pälsdjursuppfödarnas avbytarservice inom området bestående av Alajärvi, Alavo, Kauhava, Kurikka, Lappo, Seinäjoki och Etseri städer samt Evijärvi, Ilmajoki, Storkyro, Kuortane, Laihela, Lappajärvi, Soini och Vindala kommuner.

Avbytartjänsterna används av omkring 1 800 lantbruksföretagare. Avbytarservicen sköts med ca 260 fastanställda avbytare, och dessutom använder man sig av visstidsanställd arbetskraft. Inom avbytaradministrationen arbetar 23 personer.

LPA uppskattar antalet avbytardagar till ca 64 000 dagar inom Södra Österbotten under 2022.

Valet av Kurikka stad som ledare för enheten för avbytarservice i Södra Österbotten stöder väl stadens strategi, där visionen är att Kurikka är Finlands bästa och modigaste landsbygdstad 2025.

Kurikka är Södra Österbottens starkaste djurhållningskommun och landets tredje största mjölkproducent. Investeringarna i husdjursproduktionens kontinuitet och tillväxt har varit och kommer även i fortsättningen att vara mycket betydande.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har börjat reformera lokalenhetsstrukturen för avbytarservicen under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. I bakgrunden finns en strukturförändring inom lantbruket, till följd av vilken antalet användare av avbytartjänster och antalet avbytardagar förväntas minska ytterligare. SHM anser att det på grund av den snabba strukturförändringen inom lantbruket är nödvändigt att anpassa avbytarservicens administration redan innan den planerade större reformeringen av administrationen, som man uppskattar att eventuellt kommer att genomföras 2025. Reformeringen av lokalenhetsstrukturen som LPA inlett beaktar även långsiktiga planer på att reformera avbytarservicens administration.

Från början av 2022 inleder förutom enheten för avbytarservice i Södra Österbotten även tre nya enheter sin verksamhet. Den lokala enheten i Vemo slås samman med Pöytyä och Salo. Den lokala enheten i Sysmä slås samman med Tavastehus, Kouvola och Lovisa och den lokala enheten i S:t Michel med Parikkala och Rantasalmi.

Från början av 2023 fortsätter sammanslagningarna av lokalenheter för avbytarservice i hela Finland.

Avbytartjänsterna är en viktig del av lantbruksföretagarnas socialskydd. Med hjälp av avbytartjänsterna kan en lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion få en vikarie för att sköta djuren, när hen tar ut semester eller till exempel insjuknar. Avbytartjänsterna stöder lantbruksföretagarens uthållighet i arbetet genom att de ger hen en möjlighet att komma loss från den bindande husdjursskötseln. Finansieringen för avbytartjänsterna kommer från staten.

Mer information:
Biträdande stadsdirektör Juha Luukko, tel. 044 550 2639,
Chef för avbytarservicen Piia Kesti, tel. 044 550 2873