Siirry sisältöön

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, toiminnan olennainen muuttaminen, Ilvessaaren Maatila Oy

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija: Ilvessaaren Maatila Oy, Ilveksentie 321, 61760 Ilvesjoki
Dnro: LSSAVI/7175/2021
Asia: Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, toiminnan olennainen muuttaminen, Kurikka
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pide-tään nähtävillä 14.6. – 20.8.2021 aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.