Siirry sisältöön

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:

 • Kurikan kaupungin pääkirjasto, Seurapuistikko 2
 • Jurvan Kirjasto, Koulutie 3
 • Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

 • ke 22.3. – pe 24. 3.2023 klo 10-18
 • la 25.3. – su 26.3.2023 klo 10-16
 • ma 27.3. – ti 28.3. 2023 klo 10-20

Vaalitoimikunnat toimittavat ennakkoäänestyksen ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

 • Kurikan terveyskeskus
 • Jurvan terveysasema
 • Jalasjärven terveysasema
 • Attendo Enckelinpuisto
 • Attendo Tanelintupa
 • Attendo Tepontupa
 • Reininkulman pienkoti
 • Iloniemen palvelukoti
 • Laurinrinteen vanhustentalo
 • Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
 • Hirvinummen palvelukoti
 • Hoitokoti Hopiatuuli
 • Kotiportti

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana 22. – 28.3.2023. Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Laurintie 21, 61300 Kurikka. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555.

Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

 • äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
 • voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
 • äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungin kirjaamosta (Laurintie 21) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse ennakkoäänestysaikana.

Vaalipäivän äänestys:

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 2.4.2023:

 1. Kurikka, Kurikan kaupungin pääkirjasto, Seurapuistikko 2
 2. Jurva, Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 3. Jalasjärvi, Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikoilla sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä.

Lisää tietoja vaaleista löytyy sivustolta: www.vaalit.fi.

Kurikassa 3.2.2023

Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta