Siirry sisältöön

Ranta-Ak Tallinoja, Pitkämö

Ranta-asemakaava Tallinoja, Pitkämön tekojärvi, Kurikka

Ranta-asemakaavamuutos on vireille Pitkämön tekojärven ranta-alueella kiinteistöillä 301-408-11-135, 301-408-9-146ja 301-411-1-74 Rintaojantien varrella. Alue on osa Pitkämön tekojärven itäpuolista ranta-aluetta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 74§:n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Kaavan laadinnan kustannuksista huolehtii maanomistaja.

Alueelle on laadittu 2013 vuonna ranta-asemakaava, jota vireillä olevassa kaavassa on tarkoitus muuttaa. Muutoksessa on tarkoitus siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen tontti toiseen paikkaan. Rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei kaavamuutosessa muutu.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 19.9.2018 §210
  2. Kuulutus vireille: 27.9.2018
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaehdotus nähtäville: 27.9.-29.10.2018
  4. Ympäristölautakunta: 14.11.2018 §280
  5. Kaupunginhallitus: 10.12.2018 §279
  6. Kaupunginvaltuusto: 4.3.2019 §3

Ranta-asemakaava-asiakirjat (päivitetty 14.11.2018):

Sijaintikartta: