Siirry sisältöön

Ranta-Ak Kuha, Jalasjarvi

Ranta-asemakaava Kuha, Jalasjärvi

Ranta-asemakaava on vireille Jalasjärven eteläosassa käsittäen kiinteistöjä 164-403-1-219/Kuhankallio ja 164-403-76-00/Kuha.
Alueelle on laadittu 2004 rantaosayleiskaava Jalasjärven kunnan toimesta.

Rantaosayleiskaavassa on määritelty alueelle seuraava maankäyttövaraus:
[RM-1] Matkailupalveluiden alue. Alue on tarkoitettu lomakylän rakentamiseen.

Alue on tarkoitus kaavoittaa rantaosayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Ranta-asemakaavan tarkka rajaus määräytyy kaavaprosessin yhteydessä.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 14.11.2018 §281
  2. Kuulutus vireille: 22.11.2018
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 22.11.-27.12.2018
  4. Ympäristölautakunta: 29.1.2019 §4
  5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä: 7.2. – 11.3.2019
  6. Ympäristölautakunta: 27.3.2019 §11
  7. Kaupunginhallitus: 1.4.2019 §89
  8. Kaupunginvaltuusto: 6.5.2019 §22

Ranta-asemakaava-asiakirjat:

Sijainti: