Siirry sisältöön

AK Yli-Rajalantie, Jalasjärvi

Asemakaavalaajennus kaupunginosa 19 Jalasjärven kirkonkylä, korttelit 588-590 (Yli-Rajalantie)

Asemakaavan laajennus on vireillä Rajalan alueella Jalasjärven kirkonkylässä. Alueelle on Jalasjärven kirkonkylän osayleiskaavassa osoitettu aluevarauksia pientalovaltaiselle asumiselle.

Suunnittelun kohteena on alue, joka sijoittuu Jalasjärven kirkonkylän lounaispuolelle, Rajalan alueelle. Kaavoitettava alue rajoittuu itäosastaan Pohjanmaanportti –katuun ja sekä eteläosassa Yli-Rajalantiehen. Asemakaavaa muodostetaan kaupungin omistamalle maa-alueelle. Kaavamuutosalueen tarkempi rajaus muotoutuu kaavaprosessin yhteydessä.

Suunnittelun tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset muodostaa erillispientalorakentamiseen soveltuvia korttelialueita.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 29.1.2019 § 5
  2. Kuulutus vireille: 7.2.2019
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 7.2. – 11.3.2019
  4. Ympäristölautakunta: 3.6.2020 §47
  5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä: 11.6. – 3.8.2020
  6. Ympäristölautakunta: 26.8.2020 §78
  7. Kaupunginhallitus: 31.8.2020 §217
  8. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt: 19.10.2020 §108

Asemakaava-asiakirjat, ehdotusvaihe (2020.04.29):

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667