Siirry sisältöön

AK Perämäentie, Jurva

Asemakaavamuutos kaupunginosa 18 Jurvan kirkonkylä, osakortteli 235-236

Asemakaavan muutos on vireillä Perämäentien alueelle (Koulutien länsipuolella). Kaavamuutosalue rajoittuu osakortteliin 235-236 sekä katu- ja virkistysalueisiin.

Kaavamuutosalueen tarkempi rajaus muotoutuu kaavaprosessin yhteydessä.

Suunnittelun tavoitteena on luoda ja päivittää ajantasalle kaupunginosa 18 Jurvan kirkonkylä korttelinosien 325-326 asemakaava sekä asemakaavalliset edellytykset muodostaa ympäristöhäiriötä tuottamattomaan elinkeinotoimintaan soveltuvaa aluetta.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 19.12.2018 §292
  2. Kuulutus vireille: 10.1.2019
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 10.1. – 11.2.2019
  4. Ympäristölautakunta:
  5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä:
  6. Ympäristölautakunta:
  7. Kaupunginhallitus:
  8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, luonnosvaihe:

Asemakaava-alueen sijainti: