Siirry sisältöön

AK Manttaalikuja, Jurva

Asemakaavamuutos kaupunginosa 18 Jurvan kirkonkylä, kortteli 612

Asemakaavan muutos on vireillä Manttaalikujan alueelle. Kaavamuutosalue rajoittuu kortteliin 612 sekä lähialueisiin (VL, VU). Alueella on tehty maanomistusjärjestelyjä kaupoilla.
Kaavamuutosalueen tarkempi rajaus muotoutuu kaavaprosessin yhteydessä.

Suunnittelun tavoitteena on luoda ja päivittää ajantasalle kaupunginosa 18 Jurvan kirkonkylä kortteli 612 asemakaava sekä asemakaavalliset edellytykset muodostaa asumiseen
soveltuvaa aluetta.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä päivitetään kaavamääräykset ja -merkinnät.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 19.12.2018 §290
  2. Kuulutus vireille: 10.1.2019
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 10.1. – 11.2.2019
  4. Ympäristölautakunta:
  5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä:
  6. Ympäristölautakunta:
  7. Kaupunginhallitus:
  8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, luonnosvaihe:

Kaava-alueen sijainti:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667