Siirry sisältöön

AK 19 Jalasjärven kirkonkylä, Kärjenmäentie

Asemakaavalaajennus kaupunginosa 19 Jalasjärven kirkonkylä, Kärjenmäentie

Asemakaava on vireillä Jalasjärven taajaman länsipuolella Kärjenmäentien alueella. Alueelle on Jalasjärven kirkonseudun osayleiskaavassa osoitettu maankäyttöä teollisuus- ja varastoalueille (T). Kaavoitettavan alueen länsipuolelle on muodostettu teollisuus- ja varastotoimintojen korttelialueita. Osa Kärjenmäentiestä on asemakaavan yhteydessä muutettu katualueeksi. Vireillä olevassa kaavassa on tarkoitus yhdistää erillinen teollisuuden kaava-alue keskustaajaman kaava-alueeseen muuttamalla näiden välissä oleva osa Kärjenmäentietä katualueeksi (kokoojakatu).

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 13.10.2021 §125
  2. Kuulutus vireille: 28.10.2021
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaehdotus nähtäville: 28.10-29.11.2021
  4. Ympäristölautakunta: 15.12.2021 §176
  5. Kaupunginhallitus: 10.1.2022 §1
  6. Kaupunginvaltuusto: 21.2.2022 §11

Asemakaava-asiakirjat, ehdotusvaihe:

Kaava-alueen sijainti:

Sijaintikartta
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan-kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka