Siirry sisältöön

AK 19 Jalasjärvi, kortteli 801-802 (Paulamäentie)

Asemakaavalaajennus on vireille 19 Jalasjärven kirkonkylän kaupunginosassa Paulamäentien pohjoispuolisella alueella.

Asemakaavalla muodostetaan korttelialueita ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuus- ja varastotoiminnalle.

Asemakaavamuutos on tullut vireille Kurikan kaupungin toimesta. Ennen kuntaliitosta on Jalasjärven kunnanhallitus 11.8.2014 §196 päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen Paulamäentien pohjoispuolisella alueella.

Suunnittelun kohteena on alue, joka sijoittuu Jalasjärven kirkonkylän eteläpuolelle, Paulamäentie alueelle. Kaavoitettava alue rajoittuu itäosastaan valtatie 3 ja sekä eteläosassa Paulamäentiehen. Asemakaavaa muodostetaan kaupungin omistamalle maa-alueelle. Kaavamuutosalueen tarkempi rajaus muotoutuu kaavaprosessin yhteydessä.

Suunnittelun tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset muodostaa korttelialuetta ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuus- ja varastorakentamiseen. Alue on osoitettu oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 28.1.2020 §6
  2. Kuulutus vireille: 13.2.2020
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos nähtävänä: 13.2. – 16.3.2020
  4. Ympäristölautakunta:
  5. Asemakaavaehdotus nähtävänä:
  6. Ympäristölautakunta
  7. Kaupunginhallitus
  8. Kaupunginvaltuusto

Asemakaavaehdotus:

Suunnitelma-alueen sijainti: