Siirry sisältöön

AK 9 Ikari, korttelit 27-28 (biokaasulaitos)

Asemakaava kaupunginosa 9 Ikari, kortteli 27 ja VL-alue (biokaasulaitos)

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupunginosaa 9 Ikari kortteleita 27 ja 28 sekä lähivirkistysaluetta.

Suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunginosaan 09 Ikari kaavalliset edellytykset muodostaa kahdesta erillisestä korttelialueesta yhtenäinen korttelialue, minne voidaan sijoittaa biokaasulaitoksen toimintoja.

Kaava on ns. hankekaava.

Hanke:
Kurikan kaupunkiin suunniteltu biokaasuekosysteemi, jonka osa biokaasulaitos on, pystyy tuottamaan ensimmäisessä vaiheessa 40 gigawattitunnin (GWh) verran energiaa vuodessa. Vuosittain ekosysteemissä tuotettu LBG eli nesteytetty biometaani korvaa fossiilisia polttoaineita laskennallisesti määrän, joka vastaa noin 4 miljoonaa litraa liikennepolttoainedieseliä. Tämä tarkoittaa vuositasolla yli 8000 tonnia vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (CO2) liikenteessä.

Faktoja, uusi biokaasuekosysteemi:

 • 20 km kaasuverkkoa.
 • 6 uutta biokaasulaitosta tai aiemman laitoksen laajennusta ensimmäisessä vaiheessa.
 • 40 GWh LBG:tä eli nesteytettyä biometaania.
 • Korvaa 4 miljoonaa litraa liikennepolttoainedieseliä à yli 8000 tonnia vähemmän fossiilisia CO2-päästöjä.
 • Talousvaikutusarvio + 8 milj. euroa aluetaloudelle.
 • Liukoista typpeä lisää 10 000 kg vuodessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki:

 • Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta ja maapolitiikan harjoittamisesta alueellaan. (Mrl 20§)
 • Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaavan muutos voidaan laatia myös vaiheittain. (Mrl 50§)
 • Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. (Mrl 51§)
 • Asemakaavan hyväksyminen. Asemakaavan hyväksyy Kurikassa kaupunginvaltuusto tai vähäisissä asemakaavoissa ympäristölautakunta Kurikan hallintosäännön mukaisesti. (Mrl 52§)

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta: 5.4.2023 §11.
 2. Kuulutus vireille: 20.4.2023.
 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaehdotus nähtäville:
  • 20.4.-22.5.2023.
 4. Asemakaavan hyväksyminen (MRL 52§):
  • 28.6.2023 §36, Ympäristölautakunta
 5. Valitusaika ympäristölautakunnan päätöksestä (30vrk).
 6. Kuulutus päätöksen voimaantulosta kun asemakaava on saavuttanut lainvoimaisuuden. (Mra 93§)

Asemakaava-asiakirjat, hyväksyntävaihe:

Kaava-alueen sijainti:

Sulonen Kati
kaupungingeodeetti, vt. tekninen johtaja
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka