Siirry sisältöön

AK 9 Ikari, korttelit 27-28 (biokaasulaitos)

Asemakaava kaupunginosa 9 Ikari, kortteli 27 ja VL-alue (biokaasulaitos)

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupunginosaa 9 Ikari kortteleita 27 ja 28 sekä lähivirkistysaluetta.

Suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunginosaan 09 Ikari kaavalliset edellytykset muodostaa kahdesta erillisestä korttelialueesta yhtenäinen korttelialue, minne voidaan sijoittaa biokaasulaitoksen toimintoja.

Kaava on ns. hankekaava:
Kurikan kaupunkiin suunniteltu biokaasuekosysteemi, jonka osa biokaasulaitos on, pystyy tuottamaan ensimmäisessä vaiheessa 40 gigawattitunnin (GWh) verran energiaa vuodessa. Vuosittain ekosysteemissä tuotettu LBG eli nesteytetty biometaani korvaa fossiilisia polttoaineita laskennallisesti määrän, joka vastaa noin 4 miljoonaa litraa liikennepolttoainedieseliä. Tämä tarkoittaa vuositasolla yli 8000 tonnia vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (CO2) liikenteessä.

Faktoja, uusi biokaasuekosysteemi:

 • 20 km kaasuverkkoa.
 • 6 uutta biokaasulaitosta tai aiemman laitoksen laajennusta ensimmäisessä vaiheessa.
 • 40 GWh LBG:tä eli nesteytettyä biometaania.
 • Korvaa 4 miljoonaa litraa liikennepolttoainedieseliä à yli 8000 tonnia vähemmän fossiilisia CO2-päästöjä.
 • Talousvaikutusarvio + 8 milj. euroa aluetaloudelle.
 • Liukoista typpeä lisää 10 000 kg vuodessa.

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta: 5.4.2023 §11.
 2. Kuulutus vireille: 20.4.2023.
 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaehdotus nähtäville:
  20.4.-22.5.2023.
 4. Ympäristölautakunta:
 5. Kaavaehdotus nähtävillä:
 6. Ympäristölautakunta:
 7. Kaupunginhallitus:
 8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, luonnosvaihe:

Kaava-alueen sijainti:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441