Siirry sisältöön

Maisematyölupa

Ohjeistus puunkaatolupa-asioista asemakaava- ja osayleiskaava-alueella

  • Asemakaava- ja osayleiskaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee aina ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, jolloin lupatarve selvitetään.
  • Omakotitalotontilla puunkaato voi olla luvanvaraista, jos puulla on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa.
  • Asunto-osakeyhtiöiden tai muiden vastaavien toimijoiden täytyy hakea tontillaan sijaitsevien puiden kaatoa varten maisematyölupa. Hakemuksessa tulee olla asemapiirustuksesta otettu kopio, johon kaadettavat puut ovat merkitty ( laji, kappalemäärä). Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee olla ote tai jäljennös asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiaa on käsitelty. Naapureita on myös kuultava, jos puusto sijaitsee tontin rajan läheisyydessä.
  • Täytyy myös aina huolehtia, että tontille jää riittävästi kasvillisuutta. Tarvittaessa tulee istuttaa sopiva määrä uusia puutarhapuita kaadettujen tilalle.

Lataa tästä maisematyöluvan esite

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835