Siirry sisältöön

Asemakaavakuulutus: Nummi, korttelit 11,14, 81 ja 84 (Terveyskeskus)

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 65 §:n ja MRA 27 § mukaisessa tarkoituksessa asetetaan asemakaavaehdotusasiakirjat nähtäville ajanjaksolle 12.5. – 13.6.2022 seuraavassa asemakaavakohteessa:

– Asemakaava kaupunginosa 3 Nummi, korttelit 11, 14, 81 ja 84 (Terveyskeskus).
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa asemakaavalliset edellytykset palvelurakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten rakentamiselle sekä päivittää voimassa oleva asemakaava ajanmukaiseksi.

Asemakaavamateriaaliin voi tutustua Kurikan kaupungin Teknisellä osastolla (Koulupolku 5, Kurikka) tai sähköisesti Kurikan kaupungin kotisivuilla >Asuminen ja ympäristö >Tontit, kaavoitus ja maankäyttö >Kaavoitus >Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat AK 3 Nummi, kortteli 11, 14, 81, 84 (Terveyskeskus)>.

Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus asemakaavaehdotuksesta. Palautteet toimitetaan kirjallisesti Kurikan kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoja antaa toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi, puh. 044 5502667, jukka.peltoniemi@kurikka.fi.

Kurikassa 12.5.2022
Ympäristölautakunta