Siirry sisältöön

Asemakaava Paulamäentie, Jalasjärvi

Kuulutus koskien asemakaavaa

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§ ja 63§ tarkoituksessa kuulutetaan asemakaavoitus vireille sekä asetetaan Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville 13.2.-16.3.2020 väliselle ajalle yhdessä asemakaavaluonnoksen kanssa seuraavassa asemakaavoituskohteessa:

  1. Asemakaavalaajennus Jalasjärven kirkonkylä, korttelit 801-802 sekä katu- ja suojaviheralueet. Suunnittelun kohteena on Jalasjärven kirkonkylän eteläpuolella alue, joka rajoittuu itäosastaan valtatie 3 sekä eteläosassa Paulamäentiehen. Suunnittelun tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset muodostaa korttelialuetta ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuus- ja varastorakentamiseen.

Asemakaavamateriaaliin voi tutustua Kurikan kaupungin ympäristötoimessa tai sähköisesti kaavaprosessin ajan Kurikan kaupungin kotisivuilla kohdassa

>> Asuminen ja ympäristö >> Tontit, kaavoitus ja maankäyttö >> Kaavoitus >> Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat >> AK 19 Jalasjärvi, kortteli 801-802 (Paulamäentie)

Osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä OAS ja asemakaavaluonnoksesta. Mahdolliset palautteet toimitetaan kirjallisesti Kurikan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Laurintie 21, 61300 Kurikka tai postitse Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka.

Lisätietoja antaa toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi, O44 55O 2667, jukka.peltoniemi@kurikka.fi.

Kurikassa 13.2.2020
Ympäristölautakunta