Kurikan seurakunnan uudet nettisivut on julkistettu.
          Ne löytyvät osoitteesta www.kurikanseurakunta.fi
          Siirry uusille nettisivuille tästä Kurikan seurakunta